Termomodernizacja

Termomodernizacja pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną!

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje to podstawowe działanie nowoczesnych firm wykorzystujących budynki, które nie spełniają dzisiejszych standardów. Ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji i zakupu energii cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności.

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i realizacją inwestycji mających na celu zwiększenie konkurencyjności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. W tym celu przeprowadzamy szereg działań obejmujących różne dziedziny takich jak: produkcja i zarządzanie energią, ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody, oświetlenie. Staramy się w większym stopniu wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Realizowane przez AZEnergia projekty wspierane są inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Poprawa efektywności energetycznej wpłynie efektywnie na system produkcji w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdorazowo działania jakie będą podejmowane w przedsiębiorstwach są identyfikowane na podstawie audytu energetycznego.

Wyżej wymienione działania wspierane są przez programy unijne.

Skontaktuj się z nami z sprawdź ile możesz zaoszczędzić oraz w jakim tempie zwróci się Twoja inwestycja.

Nasze projekty wykonywane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez uprawnionych projektantów.

Panele fotowoltaiczne na budynku przemysłowym, wykorzystanie energii słonecznej w rolnictwie

REALIZACJA INWESTYCJI OD A DO Z

 • Omówienie zakresu inwestycji
 • Wizja lokalna
 • Audyt energetyczny
 • Doradztwo w zakresie technologii
 • Kosztorys
 • Wskazanie najkorzystniejszej formy finansowania
 • Analiza opłacalności i wyliczenie okresu zwrotu inwestycji
 • Harmonogram prac
 • Projekt budowlano-wykonawcze
 • Wniosek o dotację lub kredyt
 • Realizaja inwestycji
 • Opieka serwisowa i pogwarancyjna

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co