Fotowoltaika i turbiny wiatrowe

Fotowoltaika lub turbina wiatrowa w pełni zaspokoi Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną!

Jedną z głównych dziedzin działalności naszej firmy jest budowa mikro instalacji prosumenckich pozwalających na produkcję energii na własne potrzeby. W tym celu proponujemy montaż urządzeń wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Liczy się szybki zwrot kosztów inwestycji oraz długa bezawaryjna praca systemu, dlatego zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp wykonana na szkole podstawowej w gminie Międzyrzec Podlaski
Falownik Fronius Symo 10 kWp z zabezpieczeniami, Siedlce
Mapa nasłonecznienia Polski

ELEKTROWNIE SŁONECZNE I WIATROWE

System fotowoltaiczny to rodzaj elektrowni słonecznej pozwalającej wytwarzać energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Polska posiada bardzo dobre warunki nasłonecznienia, wyprzedając pod tym względem między innymi Niemcy, u których energetyka słoneczna jest najbardziej rozwinięta w Europie. Poniższa mapa ukazuje, jak rozkłada się średnie nasłonecznienie dla naszego kraju.

Elektrownia wiatrowa produkuje energię elektryczną z energii wiatru, która to jest przekazywana z łopat turbiny na piaście wirnika.  W zależności od konstrukcji wyróżnia się kilka rodzajów turbin, w których podstawowe różnice stanowi oś wirnika i budowa rotora. W większości wypadków występują turbiny o poziomej osi obrotu, jednak dość często spotyka się również turbiny o pionowej osi obrotu.

Więcej na temat instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych możesz poczytać w TUTAJ

ELEKTROWNIE SŁONECZNE I WIATROWE

Dzięki uchwaleniu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 roku budowa instalacji fotowoltaicznej lub przydomowej turbiny wiatrowej na budynku bądź na gruncie, o mocy poniżej 40kWp charakteryzuje się następującymi udogodnieniami:

 • Brak konieczności posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
 • W celu przyłączenia systemu do sieci elektroenergetycznej wystarczy pisemne poinformowanie o tym operatora sieci dystrybucyjnej, pod warunkiem, że obiekt, na którym instalacja jest zainstalowana ma już swoje przyłącze energetyczne na moc nie mniejszą niż moc wytwórcza źródła
 • Brak opłat za przyłączenie do sieci
 • Koszty zainstalowania inteligentnego licznika dwukierunkowego ponosi operator sieci dystrybucyjnej
 • Możliwość rozliczania energii elektrycznej w okresach półrocznych lub rocznych.

Instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa to mnóstwo korzyści dla Twojego domu!

OSZCZĘDNOŚCI

Obowiązujący obecnie system opustów, czyli bilansowania energii elektrycznej dla mikroinstalacji pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności. Przyjmując poniższe założenia obliczyliśmy stopę zwrotu instalacji fotowoltaicznej:

 • Lokalizacja: Siedlce
 • Orientacja dachu: południe
 • Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 4500 kWh
 • Wielkość instalacji fotowoltaicznej 4 kWp
 • Koszt instalacji fotowoltaicznej: 24 tys. zł
 • Produkcja energii z instalacji PV: 4120 kWh/rok
 • Koszt energii elektrycznej zakupionej z sieci publicznej: 0,65 zł
 • Bezpośrednie wykorzystanie energii z PV: 30%
 • Energia magazynowana w sieci publicznej: 70%
 • Wskaźnik opustu ceny energiizmagazynowanej w sieci: 0,8
 • Przewidywany średnioroczny wzrost cen energii elektrycznej (wg. PGE): 2,6%
 • Zakładany czas pracy instalacji fotowoltaicznej: 25 lat

SKUMULOWANY KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 25 LAT

 • Z INSTALACJĄ PV
 • BEZ INSTALACJI PV

Dla przyjętych założeń instalacja fotowoltaiczna zwróci się w całości po 9,5 latach, czyli jeszcze przed końcem gwarancji na panele fotowoltaiczne, na które producenci dają średnio 10-12 lat. Żywotność dobrej jakości paneli fotowoltaicznych to około 30 lat. Stopa zwrotu tego typu elektrowni słonecznej to 10,5 % w skali roku, a więc więcej niż jesteśmy w stanie uzyskać z jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego czy lokaty bankowej! Dzięki rozpatrywanej 4-kilowatowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na rachunkach za prąd w ciągu 15 lat zaoszczędzimy prawei 40 tys. zł, a po 25 latach 73 tys. zł!

ZYSK W TYS. ZŁ

 • OKRES ZWROTU <10 LAT

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W DOMU?

 1. Oszczędzasz – nie płacisz rachunków za energię elektryczną. Dzięki zainstalowaniu jednego kW możesz zaoszczędzić do 720 zł rocznie.
 2. Możesz monitorować i w łatwy sposób zarządzać produkowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną energią elektryczną.
 3. Możesz wykorzystać sieć energetyczną jako akumulator wyprodukowanej i niezużytej energii.
 4. Montaż paneli lub turbiny do 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę, projektu budowlanego czy uzyskania koncesji, dzięki czemu nie są generowane dodatkowe koszty budowy instalacji. Instalacja turbiny na konstrukcji na stałe związanej z gruntem wymaga zgłoszenia budowy do urzędu miasta lub gminy.
 5. Produkujesz zieloną energię – produkcja prądu ze źródeł odnawialnych pomaga chronić środowisko naturalne.
 6. Uzyskujesz niezależność energetyczną – nie musisz martwić się stale rosnącymi cenami energii elektrycznej.
 7. Przez wiele lat masz gwarancję bezobsługowego systemu do produkcji własnej energii .
 8. W przypadku fotowoltaiki przez cały okres eksploatacji praktycznie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.
 9. Osiągasz zwrot z inwestycji na poziomie około 10% rocznie – takich zysków nie zapewnia żadna lokata ani fundusz inwestycyjny.
 10. Możesz skorzystać z różnych form dofinansowania.

REALIZACJA INWESTYCJI OD A DO Z

Uzgodnienia koncepcji i zakresu inwestycji
Rozmowę z Klientem zaczynamy od wysłuchania jego oczekiwań i ewentualnie korzystając z naszych doświadczeń nakierowujemy na najlepsze dla niego rozwiązanie.

Analiza opłacalności, kosztorys, dobór programu finansowania
Oszacowujemy koszty instalacji, analizujemy po jakim czasie zainwestowane pieniądze się nam zwrócą. Na tym etapie dobieramy najkorzystniejszy dla Klienta program dofinansowania oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty.

Wizja lokalna.
Wykonanie niezbędnych pomiarów oraz zebranie pozostałych informacji, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia projektu instalacji PV.

Wykonanie projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie
Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych informacji przystępujemy do wykonania projektu. Jest to niezwykle ważny etap, gdyż tylko poprawnie wykonany projekt zapewni wysoką sprawność instalacji, a co za tym idzie szybki zwrot inwestycji. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze możliwości techniczne obiektu, uwarunkowania naturalne oraz oczekiwania klienta.

Montaż instalacji
Przystępujemy do montażu instalacji zgodnie z projektem budowlanym.  Dopełniamy formalności z operatorem sieci energetycznej.

Opieka serwisowa i pogwarancyjna
Monitoring instalacji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dbamy o to aby instalacja przez cały okres pracy działała z maksymalnie dużą wydajnością. Wszelkie awarie lub uszkodzenia likwidujemy w możliwe najkrótszym czasie.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co