Klient indywidualny

Program Prosument

Obecnie na terenie całej Polski jest możliwość wzięcia udziału w programie prosument wprowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umożliwia on wzięcie 40% dotacji na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej (30% od 2017r.) lub 20% dotacji na zakup i montaż instalacji do produkcji ciepła (15% od 2017r.). Pozostała kwota pokrywana jest z preferencyjnego kredytu z oprocentowaniem 1% w skali roku. W odniesieniu do energii elektrcznej wyprodukowaną i niewykorzystaną na własne cele energię elektryczną można odsprzedawać do sieci po stawce 80% ceny rynkowej a od 2016 roku po 100% tej ceny (dotyczy wyłącznie energii czynnej). W sytuacji kiedy nie chcemy odsprzedawać energii do sieci, możemy skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż akumulatorów. Osoby, które wezmą udział w programie będą rónież korzystały z net-meteringu, czyli bilansowania ilości wyprodukowanej i zurzytej energii w okresach półrocznych. W programie prosument nie ma konieczności inwestowania własnych pieniędzy, dzięki możliwości skorzystania z niskooprocentowanego kredytu.

Odnawialne źródła energii objęte programem:

  • źródła ciepła opalane biomasą – dotacja 20% kredyt 80%
  • pompy ciepła – dotacja 20% kredyt 80%
  • kolektory słoneczne – dotacja 20% kredyt 80%
  • systemy fotowoltaiczne – dotacja 40% kredyt 60%
  • małe elektrownie wiatrowe – dotacja 40% kredyt 60%
  • mikrokogeneracja – dotacja 40% kredyt 60%

NFOŚiGW umożliwia również łączenie dotacji na zakup kilku źródeł odnawialnej energii wymionionych w programie, np. zakup pompy ciepła z dotacją 20% oraz zakup systemu fotowoltaicznego czy turbiny wiatrowej z dotacją 40%

Taryfy gwarantowane

Taryfy gwarantowane są to długoterminowe kontrakty dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, w postaci atrakcyjnych stawek „zieloną energię” oddaną do sieci. System będzie obowiązywał dla nowych mikroinstalacji OZE od 1 stycznia 2016 roku. Właściciel instalacji będzie mógł sprzedawać energię po stałej cenie przez 15 lat. Stawki jakie będzie można otrzymać wynoszą 0,75zł za 1kWh z instalacji do 3kW oraz 0,65zł za 1kWh z instalacji od 3 do 10kW. A więc cena po jakiej będzie można odsprzedać energię do sieci energetycznej jest wyższa od ceny po jakiej tą samą energię kupujemy. Jednak aby skorzystać z tej formy dofinasowania instalacji PV trzeba się śpieszyć, ponieważ liczna mikroinstalacji, które otrzymają dofinasowanie jest ograniczona.

Środki z Uni Europejskiej

W najbliższym czasie pojawią się pierwsze nabory wniosków mających na celu zwiększenie efektywnoście energetycznej dla każdej wielkości przedsiębiorstw. Skontaktuj się z przedtawicielem AZEnergia i śledź na bierząco wszystkie nabory wniosków na inwestycje, które pozwolą ograniczyć koszty Twojej firmy.

Taryfy gwarantowane, zarabianie pieniędzy, oszczędzanie, skarbonka, zielona energia, energia ze słońca, fotowoltaika

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co