O NAS

AZEnergia jest firmą świadczącą usługi wspierające rozwój alternatywnych i odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju. Naszym celem jest współtworzenie silnej energetycznie Polski oraz działanie na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Nasz zespół

Firmę tworzą ludzie, których celem jest propagowanie inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Mamy świadomość, że energetykę prosumencką i przemysłową czeka rewolucja, w której chcemy brać udział. Staramy się dać ludziom możliwość skorzystania z nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają nie tylko oszczędzać pieniądze ale również pozytywnie wpływać na otaczające nas środowisko. Wśród osób pracujących w AZEnergia są absolwenci Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska i Wydziału Elektryki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inżynierowie i projektanci zapewniają profesjonalną obsługę od strony technicznej. Montaż oraz serwis wykonywany jest przez własne ekipy montażowo-serwisowe. Firma dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonywania prac montażowych.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, dzięki czemu możemy świadczyć nasze usługi kompleksowo, w pełni odpowiadając za wykonaną przez nas pracę. Decydując się na współpracę z naszą firmą macie Państwo gwarancję profesjonalnej obsługi przedsięwzięć.

Nasze cele

 • Zmniejszenie kosztów pozyskiwania ciepła
 • Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej
 • Zmniejszenie ilości zapotrzebowania na ciepło
 • Zysk ze sprzedaży energii elektrycznej

Staramy się dostosować do potrzeb Klienta poprzez zaprojektowanie optymalnych rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Obszar naszej działalności

 • klienci indywidualni
 • przedsiębiorstwa prywatne
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki samorządowe
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Ponad to współpracujemy z firmami budowlanymi instalacyjnymi, oferując im między innymi szeroki wybór komponentów montażowych, wsparcie techniczne oraz projektowe, jak również doradztwo w zakresie energetyki odnawialnej.

AZEnergia jest członkiem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego koordynowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, którego misją jest:
„Wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie”.

AZEnergia zajmuje się realizacją inwestycji polegających na poprawie efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację, systemy zarządzania energią, budowę i przebudowę instalacji OZE m. in.:

 • Budowa instalacji pomp ciepła
 • Modernizacja istniejących kotłowni
 • Montaż małych turbin wiatrowych
 • Montaż kolektorów słonecznych
 • Technologie odzysku ciepła
 • Modernizacja oświetlenia
 • Termomodernizacja
 • Systemy zarządzania energią
 • Audyt energetyczny

Uprawnienia i certyfikaty

– Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikowany Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikowany Instalator Kotłów i Pieców na Biomasę, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikowany Instalator Płytkich Systemów Geotermalnych, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikaty instalatorskie wydawane przez producentów urządzeń
– Certyfikat dla przedsiębiorców uprawniający do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, Urząd Dozoru Technicznego
– Certyfikat ukończenia szkolenia: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych
– Uprawnienia SEP
– Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi: podestów ruchomych przejezdnych, żurawi przenośnych, koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz  świadectwo kwalifikacji zawodowej do przewozu rzeczy samochodami ciężarowymi

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co