• Godziny otwarcia: Pon - Pt 8.00 - 16.00

FIRMA

DOFINANSOWANIA

DLA FIRM

BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

CEL PROGRAMU

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii

WIĘCEJ INFORMACJI


Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

CEL PROGRAMU

Kolejna, trzecia edycja Funduszy Norweskich w sektorze środowisko realizowana jest poprzez Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Celem Programu jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

WIĘCEJ INFORMACJI


Energia Plus

CEL PROGRAMU

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI