Skorzystaj z dotacji "Czyste powietrze!

130m

Maksymalna głębokość odwiertu

12m/h

Średni czas odwiertu

BERETTA-T44

Pracujemy na najlepszym sprzęcie do odwiertów pod pompy ciepła. Nasi specjaliści przeprowadzą cały odwiert od A do Z.

W odwiertach pod pompy ciepła bardzo ważne są:

  • Dobry projekt
  • Wyszkolona kadra
  • Profesjonalny sprzęt

I właśnie to wszystko jesteśmy w stanie zapewnić klientowi. Wiemy, że nasze odwierty spełniają wszystkie standardy, dlatego bierzemy za nie pełną odpowiedzialność.

Krok po kroku.. Na prawidłowo wykonany odwiert składa się wiele czynników dzięki, którym będzie on służył poprawnie przez długie lata.

Dobrze wykonany projekt zapewnia szybsze otrzymanie pozwolenia na odwiert oraz pomaga przy samym wierceniu.

Pozwolenie jest wymagane, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m. Zgodnie z wymogami ustawy dla tego typu inwestycji konieczne jest sporządzenie projektu robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu w starostwie. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć wykonywanie odwiertu.

Wykonanie odwiertu, zgodnie z projektem technicznym przy nadzorze odpowiedniego kierownika robót.

Bardzo ważnym elementem poprawnego odwiertu pod pompę ciepła jest wypełnienie przestrzeni między sondą, a otworem specjalną mieszanką wspomagającą wymianę ciepła.

Kolejnym elementem jest wypełniane rur mieszaną substancji niezamarzających o stężeniu zapewniającym niekrzepnięcie do -15°C

Ostatnim elementem dobrze wykonanego odwiertu jest doprowadzenie i zaizolowanie przewodów dobiegowych do budynku w celu uzyskania jak najniższych strat energii cieplnej