Skorzystaj z dotacji na fotowoltaikę!

Nasza firma posiada w ofercie audyt energetyczny. Dobrze przeprowadzony audyt może rozwiązać wiele problemów wynikających z użytkowania energii elektrycznej, tym samym sprawdzić słabe punkty instalacji elektrycznej. Nasza ekspertyza pozwala określić zakres prac jakie powinny zostać zrealizowane w celu zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego urządzeń lub wykryć ewentualne problemy związane z instalacją elektryczną.

 

Przeprowadzamy dwa rodzaje audytu. Jeden z nich pomaga wykryć ewentualne problemy z instalacją fotowoltaiczną oraz sprawdzić w jaki sposób została wykonana, drugi służy sprawdzeniu instalacji elektrycznej w budynku, wykryć nieprawidłowości oraz znaleźć rozwiązania istniejących problemów.

Audyt instalacji fotowoltaicznej

Audyt obejmuje:
 • Sprawdzenie zgodności z projektem
 • Sposób montażu paneli i inwertera
 • Sprawdzenie paneli kamerą termowizyjną
 • Jakość połączeń AC i DC
 • Zmierzenie rezystancji instalacji fotowoltaicznej oraz uziemienia
 • Ocenę estetyki wykonania

Warto wiedzieć..

Posiadając instalację fotowoltaiczną, może zdarzyć się tak, że mimo dobrze dobranemu systemowi, który ma pokrywać zapotrzebowanie energetyczne całego domu, rachunki za energię elektryczną wcale nie są tak niskie jak prognozowano. Czasami „na oko” można stwierdzić, że jeden z elementów instalacji został uszkodzony. Niestety w większości przypadków takie stwierdzenie jest niemożliwe. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Nasi wykwalifikowani specjaliści z profesjonalnym zapleczem sprzętowym wykryją wszystkie problemy związane z farmami fotowoltaicznymi, jak również z niewielkimi instalacjami.

Audyt energetyczny

Audyt obejmuje:
 •  Ocenę sprawności instalacji
 • Ocenę stanu eksploatacji
 • Zużycie ogólne instalacji
 • Podatność na przeciążenia
 • Sprawdzenie poboru mocy przez urządzenia
 • Słabe punkty instalacji

Warto wiedzieć..

Jest to niezbędna część procesu zmniejszania rachunków za energię elektryczną oraz poprawy bezpieczeństwa w budynku. Dzięki audytowi możliwa jest ocena zakresu prac potrzebnych do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Nasza ekspertyza zawiera listę usług jakie powinny być wykonane by instalacja elektryczna była bezpieczna oraz spełniała wszystkie normy. Ponadto dzięki wykonaniu potrzebnych pomiarów, jesteśmy w stanie stwierdzić jakie elementy całej instalacji są najbardziej energochłonne i potrzebują wymiany bądź zmiany sposobu użytkowania

Zadzwoń i umów się na spotkanie