• Godziny otwarcia: Pon - Pt 8.00 - 16.00

POMPY CIEPŁA

POMPY CIEPŁA

DLACZEGO WARTO?

Dostarczanie ciepła do budynku jest koniecznością w szczególności w naszej strefie klimatycznej.

Przeważająca ilość ciepła wykorzystywana jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. To wszystko sprawia, że energia cieplna stanowi największą część energii konsumowanej w budynkach mieszkalnych.

Obecnie głównie do ogrzewania budynków wykorzystuje się spalanie węgla, gazu czy oleju opałowego. Przekłada się to na znaczne koszty produkcji ciepła, konieczność  ciągłej obsługi (kocioł węglowy), uzależnienie od dostaw gazu, konieczność regularnych dostaw węgla itp. W przypadku nowobudowanych budynków wiąże się to z koniecznością budowy kominów czy przyłączy gazowych.

Energia cieplna w gospodarstwie domowym może być produkowana z wykorzystaniem różnych metod i źródeł, także odnawialnych. Dlatego skupiamy się na rozwiązaniach alternatywnych, opierających się na źródłach odnawialnych, które pozwalają w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło dla budynku i jego mieszkańców.

RODZAJE POMP CIEPŁA

Gruntowe pompy ciepła energię do wytworzenia ciepła pobierają z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, czyli dolnego źródła ciepłą.

Jako dolne źródło ciepła może być wykorzystany grunt czy skała, ale również zbiornik wodny znajdujący się w okolicy lub woda gruntowa. Ze względu na znakomite parametry eksploatacyjne oraz brak wpływu temperatury zewnętrznej na parametry pracy gruntowej pompy ciepła, właściciele takich systemów mają zapewnioną tanią energię cieplną przez wiele lat.

Przy właściwym zaprojektowaniu gruntowej pompy ciepła i kolektora dolnego źródła do potrzeb ogrzewanego budynku, system będzie pracował prawidłowo nawet przy temperaturach zewnętrznych do -25°C

pompy ciepła łuków, pompy ciepła siedlce
pompy ciepła łuków, pompy ciepła siedlce

Źródłem ciepła dla pompy ciepła powietrze-woda jest powietrze zewnętrzne. Sprawia to, że nie ma konieczności wykonywania dolnego źródła ciepła w postaci sond pionowych czy kolektora gruntowego. Produkcja ciepła jest możliwa nawet w warunkach, kiedy powietrze zewnętrzne spada do -25°C.

Ten rodzaj pomp ciepła jest znakomitą alternatywą dla gruntowych pomp ciepła, gdy powierzchnia naszej działki jest zbyt mała i nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego. Powietrzne pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem by zmniejszyć koszty ogrzewania domu zasilanego źródłami konwencjonalnymi.

Powietrze zewnętrzne można wykorzystać zarówno na ogrzewanie jak i chłodzenie budynku. Ta sama pompa ciepła może nam posłużyć do ogorzenia domu i produkcji ciepłej wody użytkowej, jak również do chłodzenia budynku w okresie letnim jako jednostka klimatyzacyjna.

OSZCZĘDNOŚCI

Gruntowa pompa ciepła pozwoli na obniżenie zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.

W celu przykładowego wyliczenia kosztów użytkowania gruntowej pompy ciepła przyjęto założenia:

› Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej: 150 m²

› Ilość osób mieszkających w budynek: 4

› Zapotrzebowanie na energię cieplną: 50 W/m²

› Rodzaj zainstalowanej gruntowej pompy ciepła: NIBE F1255

WNIOSKI

Przyjmując takie założenia roczny koszt energii elektrycznej, która wystarczy do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie około 2160 zł, co daje miesięczny koszt eksploatacji gruntowej pompy ciepła w wysokości 180 zł.

MASZ PYTANIE? PISZ ŚMIAŁO!

FORMULARZ KONTAKTOWY