Odwierty pod pompy ciepła Zainwestuj w jakość i bezpieczeństwo!

Odwierty pionowe

Odwierty pod pompy ciepłą wymagają specjalistycznego podejścia do usługi wiertniczej ze względu na zaawansowanie i poprawny sposób wykonania odwiertów. 

Naszą flotę maszynową zasilają profesjonalne urządzenia wiertnicze, które bez problemu radzą sobie z wierceniem nawet w bardzo trudnych warunkach. Żaden rodzaj gruntu nie stanowi dla nas problemu, wiercimy na terenach skalistych, bagiennych i podmokłych.

Odwierty pod pompy ciepła - dlaczego warto?

Gruntowa pompa ciepła to urządzenie, które do prawidłowej pracy wymaga dobrze przygotowanego odwiertu. Cały proces wiercenia to dość skomplikowany proces, który wymaga dobrego przygotowania i dokładnego przeprowadzenia wizji lokalnej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze wiertniczej jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowo usługę wiercenia pod pompę ciepła.

Gromadzimy wszystkie informacje na temat terenu i projektujemy odwiert spełniający w 100% zapotrzebowanie pompy ciepła by działała w sposób prawidłowy. 

Wykwalifikowana kadra wiertnicza

Gwarancja i jakość wykonania

Profesjonalny sprzęt wiertniczy

130m

Maksymalna głębokość odwiertu

12m/h

Średni czas odwiertu
Gruntowa pompa ciepła

Elastyczne, wydajne i estetyczne urządzenie grzewcze, które zapewnia stabilną pracę nawet przy temperaturze -25°

Odwierty geotermalne pod pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła ograniczą wydatki na energię cielną

Korzystne formy finansowania i programy dotacji

Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra

Kompleksowy proces odwiertów pod pompy ciepła

Krok po kroku.. Na prawidłowo wykonany odwiert składa się wiele czynników dzięki, którym będzie on służył poprawnie przez długie lata.

Dobrze wykonany projekt zapewnia szybsze otrzymanie pozwolenia na odwiert oraz pomaga przy samym wierceniu.

Pozwolenie jest wymagane, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m. Zgodnie z wymogami ustawy dla tego typu inwestycji konieczne jest sporządzenie projektu robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu w starostwie. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć wykonywanie odwiertu.

Wykonanie odwiertu, zgodnie z projektem technicznym przy nadzorze odpowiedniego kierownika robót.

Bardzo ważnym elementem poprawnego odwiertu pod pompę ciepła jest wypełnienie przestrzeni między sondą, a otworem specjalną mieszanką wspomagającą wymianę ciepła.

Kolejnym elementem jest wypełniane rur mieszaną substancji niezamarzających o stężeniu zapewniającym niekrzepnięcie do -15°C

Ostatnim elementem dobrze wykonanego odwiertu jest doprowadzenie i zaizolowanie przewodów dobiegowych do budynku w celu uzyskania jak najniższych strat energii cieplnej

Skontaktuj się z Nami
i otrzymaj darmową wycenę Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę!