Mój Prąd 4.0 - Odbierz nawet 6000 zł dofinansowania na fotowoltaikę. Sprawdź warunki i zasady

22.12.2022

Mój Prąd 4.0 - Odbierz nawet 6000 zł dofinansowania na fotowoltaikę. Sprawdź warunki i zasady - AZEnergia - Fotowoltaika - Pompy Ciepła - Klimatyzacja - Rekuperacja - Łuków
[ez-toc]

Nowy system rozliczeniowy: Net-billing

Program Mój Prąd, którego czwarta edycja ruszyła 15 kwietnia 2022 roku, został zmodyfikowany w porównaniu do poprzednich wersji. Wśród najważniejszych zmian znajduje się rozszerzenie o komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, takie jak magazyny energii, a także elementy poprawiające efektywność zarządzania energią elektryczną. Budżet przeznaczony na ten program w 2022 roku wynosi 855 mln zł, ale uwzględnia także środki przeznaczone na poprzednią edycję programu. Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które chcą zainstalować u siebie mikroinstalację fotowoltaiczną lub też mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii. 


Osoby, które zdecydują się na zgłoszenie swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) do programu dofinansowania, mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni również na zgłoszenie elementu dodatkowego, takiego jak magazyn energii, magazyn ciepła, system EMS lub HEMS, dofinansowanie będzie wyższe. W przypadku zgłoszenia mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii, kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł dla mikroinstalacji oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł dla magazynu. Dofinansowanie dla magazynów ciepła to do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł, natomiast dla systemów EMS lub HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.


Ważne – Wnioskodawcy, którzy już otrzymali wypłatę dofinansowania w ramach 4 edycji, nie muszą składać nowego wniosku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeśli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją po zmianach.

*Na podstawie informacji podanych na oficjalnej stronie programu: https://mojprad.gov.pl/.

MójPrąd4.0: Dla kogo?

Program „Mój Prąd 4.0” jest skierowany do osób fizycznych, które produkują energię na własne potrzeby.

Aby skorzystać z dotacji, niezbędne jest podpisanie umowy kompleksowej i wymiana licznika na dwukierunkowy.


Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych instalacji, a nie rozbudowy lub przebudowy istniejących systemów PV. Każdy właściciel dwóch instalacji może ubiegać się o dofinansowanie dla każdej z nich.

Osoby, które już skorzystały z dotacji w poprzednich edycjach programu, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla nowych komponentów, takich jak magazyny energii lub ciepła oraz systemy zarządzania energią. Dla instalacji fotowoltaicznych dodatkowa dotacja wynosi 2 000 zł, natomiast dla pozostałych elementów kwota jest podobna do innych przypadków.

Uwaga! Dotacja z programu “Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób fizycznych, które rozliczają się w systemie net-billing oraz prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering), pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń potwierdzonego przez OSD.

MójPrąd4.0: Inne elementy objęte dofinansowaniem

Celem programu “Mój Prąd 4.0” jest promocja autokonsumpcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz inteligentnego zarządzania nią poprzez dofinansowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w domu, magazynów ciepła i magazynów energii elektrycznej. Ma to nie tylko zwiększyć opłacalność fotowoltaiki w nowym systemie rozliczeń, ale także chronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które powstają przy dużej liczbie prosumentów.

W IV edycji programu Mój Prąd możesz otrzymać dofinansowanie na:

– Instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW,

– Magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,

– Magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem

– System zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

*Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

 

MójPrąd4.0: Termin składania wniosków

W IV edycji programu Mój Prąd, koszty kwalifikowane to wydatki na zakup i montaż instalacji OZE, które musiały być zrealizowane do 1 lutego 2020 roku. Nabór wniosków do programu ruszył 15 kwietnia 2022 roku i będzie trwał do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania dostępnych środków.

MójPrąd4.0: Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0, niezbędne jest założenie konta na stronie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do założenia konta potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Podpisanie wniosku wymaga natomiast posiadania profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Możesz także skorzystać z pomocy firmy AZEnergia, która pomoże Ci złożyć wniosek i dopełnić wszystkie formalności. Termin składania wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania puli środków.

Ważne – Koszty kwalifikowane, które są wydatkami na zakup i montaż instalacji OZE, muszą zostać poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Umów się na bezpłatną konsultację