Program "Czyste powietrze" w powiecie łukowskim

Program rządowy Czyste Powietrze jest realizowany poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła jakimi są piece poniżej 5 klasy energetycznej.

Dodatkowo program obejmuje również założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych oraz wymianę zarówno stolarki okiennej jak i drzwiowej. Wszystkie te działania w znacznym stopniu zmniejszają zapotrzebowania na energię cieplną budynków mieszkalnych, które stają się przyjazne dla środowiska.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które ,,są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą”.

Dofinansowanie obejmuje istniejące budynki, w których wymieniane jest nieefektywne źródło ciepła. Jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza to nie może ona przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku.

Na czym polegają poziomy dofinansowania?

W programie Czyste Powietrze możemy wyróżnić dwa poziomy, które są uzależnione od wartości dochodu rocznego:

  1. Poziom podstawowym jest skierowany dla osoby, której łączny roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, ich średni dochód nie może przekraczać 100 000 zł.
  2. Poziom rozszerzony przeznaczony jest dla osoby, której przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1564 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł.

Jakie dofinansowanie mogę otrzymać?

Uwzględniając powyższe poziomy, Klient, który założy gruntową pompę ciepła na poziomie podstawowym otrzyma 45% dofinansowania tj. 20 250 zł, z kolei na poziomie rozszerzonym 60% tj. 27 000 zł. W przypadku powietrznej pompy ciepła odpowiednio 13 500 zł i 18 000 zł.

Wymieniając źródło ciepła jednocześnie otrzyma 5 000 zł na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.    

Wartość łącznego dofinansowania na poziomie podstawowym wynosi 30 000 zł a na poziomie rozszerzonym to aż 37 000 zł.

Czy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogę łączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Oczywiście, ze tak. Ulgę odlicza się od kwoty pomniejszonej o dofinansowanie. Dzięki temu zabiegowi można obniżyć koszt instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła nawet o 50%

Przykład 1:

Pan Jan zleca w firmie AZEnergia założenie powietrznej pompy ciepła o podwyższonej efektywności za kwotę 35 000 zł oraz instalację fotowoltaiczną za 20 000 zł. Pan Jan rozlicza się razem z żoną i jego roczny dochód wynosi 55 000 zł a jego małżonki 50 000 zł. Pan Jan ma trójkę dzieci.

Sprawdźmy na jakie dofinansowanie może liczyć Pan Jan. Przy poziomie rozszerzonym bierzemy pod uwagę łączny dochód i wszystkich członków rodziny więc miesięczny dochód  wynosi: [(55 000+ 50 000)/5]/12= 1 750 zł. Dochód przekracza 1 564 zł więc wnioskodawca może ubiegać się o podstawowy poziom dofinansowania.

W przypadku podstawowego poziomu bierzemy pod uwagę roczny dochód samego wnioskodawcy a jeśli rozlicza się z małżonką to ich średni dochód. W sytuacji Pana Jana wynosi (55 000+50 000)/2= 52 500 zł więc Pan Jan może starać się o dofinansowanie na poziomie podstawowym więc na pompę ciepła otrzyma 13 500 zł a na instalację fotowoltaiczną 5 000 zł więc łącznie aż 18 500 zł.

Ponadto, od kwoty 55 000-18 500= 36 500 zł może odliczyć ulgę termomodernizacyjną, która w tym przypadku będzie wynosiła 17%* 36 500= 6 205 zł. Po wszystkich odliczeniach koszt powietrznej pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną będzie wynosił 30 295 zł. 

Przykład 2

Pan Zbigniew zleca firmie AZEnergia, montaż gruntowej pompy ciepła, która kosztuje 60 000 zł oraz instalację fotowoltaiczną za kwotę 22 000 zł. Pan Zbigniew zarabia rocznie 45 000 zł a jego żona 44 000 zł. Pan Zbigniew ma trójkę dzieci. Sprawdźmy na jakie dofinansowanie może liczyć Pan Zbigniew. Policzmy ile wynosi miesięczny dochód:

[(45 000+ 44 000)/5]/12= 1 484 zł. Może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie rozszerzonym więc na gruntową pompę ciepła otrzyma 27 000 zł a na instalację fotowoltaiczną 5 000 zł. Pan Zbigniew otrzyma łącznie aż 32 000 zł dofinansowania. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej od kwoty pomniejszonej o dofinansowanie czyli 82 000-32 000= 50 000 zł 17%*50 000 zł= 8 500 zł.

Łączny koszt jaki poniesie Pan Zbigniew to tylko 41 500 zł za gruntową pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.  

Często zadawane pytania:

Tak, możemy rozliczyć inwestycje, które zostały zakończone w terminie do 6 miesięcy.

Od momentu złożenia wniosku wnioskodawca ma 30 miesięcy na zakończenie prac.

Wypłata pieniędzy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpi w ciągu 30 dni od daty kompletnego złożenia.

Nie. Programem objęte są tylko budynki oddane do użytku.