Projekty unijne - AZEnergia - Fotowoltaika - Pompy Ciepła - Klimatyzacja - Rekuperacja - Łuków

“Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji w firmie AZEnergia”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowej usługi na rynek (w tym innowacji produktowej w skali kraju). Projekt obejmuje realizację zadań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników. Planuje się zakup dwóch nowoczesnych wiertnic do wykonywania odwiertów pionowych oraz przewiertów sterowanych, zakup kafara do wbijania słupków oraz minikoparki do wykonywania prac ziemnych, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie innowacji produktowej. Rozszerzenie oferty i rozwój firmy wiąże się z potrzebą budowy budynku usługowego. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. otrzymanie wsparcia (dotacji) w zakresie inwestycji, wdrażania wyników prac B+R, wprowadzenia usług nowych dla rynku oraz dla firmy. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu związane ze wzrostem zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej, wdrożenie wyników prac B+R oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych usług (w tym w wyniku wdrożenia prac B+R). Grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe oraz klienci indywidualni, pochodzący z rynku krajowego. Wynikiem projektu będzie wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym.

Wartość projektu: 2 529 224,77 PLN
Wkład EFRR: 1 344 147,70 PLN